CONDITIEMETING GEBOUWEN

Meerjarenonderhoudsplanning

In het kader van het beheer van een bestaand dan wel een nieuw te bouwen gebouw, om vooraf inzicht te krijgen in de over een bepaalde periode te verwachten activiteiten en daarmee kosten inzake onderhoud aan een pand, om gefundeerd te kunnen bepalen of renovatie van een complex, mede gelet op te verwachten onderhoudskosten, ja dan nee een haalbare kaart is… redenen en situaties te over waarin een meerjarenonderhoudsplanning, kortweg MJOP, het in te zetten instrument is.

Totaal overzicht en inzicht

Een meerjarenonderhoudsplanning geeft u immers een totaal overzicht van en inzicht in de bij een bepaald project te verwachten onderhoudskosten van zowel de onderhoudsgevoelige bouwelementen als de technische installaties.

Daarbij wordt van elk geconstateerd gebrek bepaald in hoeverre het speelt en wat de actuele onderhoudsconditie is. Deze wordt vervolgens afgezet tegen de gewenste onderhoudsconditie en de te verwachten veroudering en meteen wordt duidelijk welke onderhoudsactiviteiten daartoe uitgevoerd dienen te worden. Bovendien wordt per onderhoudsactiviteit aangegeven in welk jaar deze gepland is en welke kosten er mee gemoeid zijn. Opmerking daarbij specifiek met betrekking tot schoolgebouwen: daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor rekening van het schoolbestuur en kosten voor de gemeentelijke overheid.

Heldere rapportages

De uitkomsten van de inspecties worden vastgelegd in heldere rapportages. Daarbij worden gebreken dan wel bijzonderheden waar nodig en/of wenselijk nader verduidelijkt door middel van een foto.

De wijze van rapportage, de manier van weergave ervan dus, wordt in overleg met de klant bepaald. Dat kan per jaar, per 10 jaar, per 25 jaar, maar ook op kwaliteitsniveau, op soort onderhoud, op hoofdlijnen of op detail. Mogelijkheden te over om uw MJOP-rapportage in te richten op de voor u best werkbare manier. WKBA kan ook inspecteren op basis van NEN-2767 of BOEI, naar wens van de klant.