CONDITIEMETING GEBOUWEN

Methoden conditiemeting WKBA:

NEN 2767-methodiek:

Bij de conditiemeting volgens NEN 2767 worden vier vakgebieden onderscheiden, te weten voorzieningen van bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties. De conditiemeting kan vanaf elk willekeurig moment worden ingezet en kan periodiek worden herhaald, bijvoorbeeld om te toetsen of met het gevoerde onderhoudsbeleid de gestelde doelstellingen worden bereikt. Alle relevante installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd en voorzien van een standaard code (NLsfb-code). Afhankelijk van de geconstateerde gebreken wordt vervolgens per installatie of bouwdeel een onderhoudsconditie berekend, uitgedrukt in een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). Een eventueel gebrek wordt bepaald volgens omschrijvingen, waarvan de meest voorkomende zijn vastgelegd in de standaard gebrekenlijst NEN 2767 Deel 2. Deze methodiek zorgt voor een objectieve, reproduceerbare en herleidbare inspectiebeoordeling en vormt een solide basis voor het opzetten van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). De opzet van de rapportage van het onderhoudssysteem is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methodiek, zodat deze door de opdrachtgever kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op systemen die het dagelijkse beheer van gebouwen en installaties verzorgen.

Rgd-BOEI-methodiek:

De RgdBOEI is een inspectiemethodiek die door de Rijksgebouwendienst is ontwikkeld voor het periodiek inspecteren van hun vastgoedportefeuille. Door het bestaan van allerlei verschillende inspectiemethodieken en de toenemende maatschappelijke aandacht voor risico’s met betrekking tot vastgoedgebruik heeft de Rijksgebouwendienst besloten tot het opstellen van een eigen inspectiemethodiek; RgdBOEI. Ook voor andere opdrachtgevers is deze methodiek zeer geschikt.

De RgdBOEI inspecties bevatten de volgende disciplines:

  • Brandveiligheid;
  • Onderhoud;
  • Energie;
  • Inzicht in wet en regelgeving.

WKBA heeft gediplomeerde RgdBOEI-nspecteurs in dienst en zijn in staat dus een pand objectief en betrouwbaar kunnen schouwen. De inspecteur bepaald de technische staat van de bouwelementen visueel en met gebruikmaking van de methode van de Rijksgebouwendienst (RgdBOEI). Om de conditie van het vastgoed te waarborgen, dient er periodiek en afhankelijk van het gebruik, een bijstelling plaats te vinden.

Er zijn 2 typen van conditiemeting; de quickscan en de uitgebreide conditiemeting. Bij de quickscan wordt, in grove lijnen, gelet op de functionaliteit, kwaliteit, mate van veroudering en gebreken. Met het rapport van de quickscan in de hand is de opdrachtgever in staat om een beslissing te nemen over de noodzaak tot een uitgebreide conditiemeting.
Wanneer exact in beeld moet komen welk onderhoud noodzakelijk is en/of er een meerjarenplanning moet worden opgesteld, dan is een uitgebreide conditiemeting wenselijk. Uit het rapport zal in detail naar voren komen wat de conditie/ staat van onderhoud van het vastgoed is.


Het belang van een conditiemeting:

Vooral eigenaren van maatschappelijk vastgoed, woningbouwverenigingen, bedrijven, beleggers en Verenigingen van Eigenaren hebben belang bij een goede conditiemeting van vastgoed, waarbij zij inzicht krijgen in de actuele onderhoudstand. Dit moet ervoor zorgen dat het vastgoed;

  • blijft voldoen aan de functie-eisen van de gebruiker
  • geen risico loopt op kapitaalvernietiging
  • in de pas loopt met wet en regelgeving