BOUWMANAGEMENT

Projectleiding

WKBA heeft ruime ervaring in het leiden van het uitvoeringstraject van bouwprojecten in zowel woning- en utiliteitsbouw als renovatie en restauratie.

Als projectleider primair verantwoordelijk voor het adequaat aansturen en het leidinggeven aan één of meerdere bouwprojecten. De projectleider heeft de operationele leiding over het projectteam waarvan de samenstelling bepaald wordt door de fase van het proces. Door de projectleider in een vroeg stadium van het proces te betrekken kan er voor worden gezorgd dat het uiteindelijke bouwproces ongestoord kan verlopen door het opzetten en aansturen van een effectieve projectorganisatie. Tevens is de projectleider verantwoordelijk voor de financiële projectresultaten. Verder behoren tot de kernactiviteiten: de geleverde kwaliteit (in de breedste zin van het woord), het motiveren en inplannen van personeel en veiligheid van de projecten.

Verdere taken en verantwoordelijkheden:

 • Samenstellen van projectplan en zorg dragen voor de naleving hiervan op de bouwplaats

 • Beoordelen functioneren onderaannemers en leveranciers

 • Zorgdragen voor goede afstemming binnen projectteam

 • Coördineren van kwaliteits-, veiligheids- en milieuzaken

 • Deelnemen aan bouwteambesprekingen

 • Voeren van begrotingsbesprekingen en eventuele prijsonderhandelingen

 • Beoordelen van contractstukken

 • Deelnemen aan bouwvergaderingen

 • Leiden projectteam en andere interne besprekingen

 • Bewaken en aansturen van de voortgang van projecten

 • Controleren en goedkeuren van inkoopopdrachten

 • Bewaken en rapporteren over financiële stand van zaken

 • Signaleren en aanbieden van meer- en minderwerk