BOUWMANAGEMENT

 Projectmanagement c.q. projectleiding:

 • directievoering Esdal College te Klazienaveen
 • ontwikkelen plannen (her)huisvesting Nederlands Herseninstituut (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
 • verbouw diverse laboratoria Nederlands Herseninstituut 
 • Uitbreiding van het Marecollege te Leiden
 • Uitbreiding en renovatie woonzorgcomplex NEBO te Barneveld
 • uitbreiding en verbouw RWZI Garmerwolde
 • uitbreiding en verbouw basisschool De Walikker te Oudemirdum

 

 Recente projecten bouwkostenadvies:

 • uitbreiding bedrijfshal te Lemmer

 • nieuwbouw woonhuis te Koudum

 • nieuwbouw woonhuis te Warns

 • renovatie woningcomplex te Lemmer

 • uitbreiding woning te Makkum

 • restauratie Oranjerie Beetsterzwaag